Thuốc rắn Thái Lan thuộc hoàng gia Thái Lan. Nó được hình thành từ thời vùa Rama 5 cho đến bây giờ. Nó được xem là vị cứu tinh giúp người Thái. Do sự phát triển du lịch hiện tại có 3 trung tâm chính. Các trung tâm  là Royal Thai herb và trung tâm Royal park Thailand, Siam Park ( Siam Serpentarium).

Thuốc rắn Thái lan bao gồm Royal Thai Herb và Siam Park đang được hoạt động với 10 loại dược phẩm. Tuy nhiên thuốc rắn  Poyal Park Thailand đang đóng của. Nên Hướng Dẫn Viên Shop khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm của 2 trung tâm Royal Thai Herb và Siam Park là tốt nhất.

error: Content is protected !!
Hướng Dẫn Viên Shop