Thuốc rắn Thái Lan thuộc hoàng gia Thái Lan. Nó được hình thành từ thời vùa Rama 5 cho đến bây giờ. Thuốc rắn hoàng gia Thái được xem là vị cứu tinh giúp người Thái. Do sự phát triển du lịch hiện tại thuốc rắn Thái Lan có 2 trung tâm chính là Royal Thai herb và trung tâm Royal park Thailand.

Thuốc rắn Thái lan bao gồm royal Thai Herb và Siam Park

error: Content is protected !!