Chính sách đổi / trả tại Hướng dẫn viên shop

Chính sách đổi trả tại Hướng dẫn viên shop

– Chúng tôi cho bạn được đổi trả trong vòng 30 ngày nếu bạn không hài lòng vì bất kỳ lý do gì.

– Bạn được quyền giữ lại các phần quà chúng tôi gửi cho bạn. 

– Khi đổi trả bạn được hoàn toàn bộ số tiền và không mất bất kỳ phí gì. 

 

Hotline : 0906366008

Bình Luận

error: Content is protected !!
Hướng Dẫn Viên Shop